003 Segment 1: The New Superwoman Way: Peace, Playfulness and Prosperity

23:46
 
Chia sẻ
 

Manage episode 151753288 series 1036653
Thông tin tác giả Leslie Hassler | Business Coach | Speaker| Time Leverage Stickler được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Maribel Jimenez, Your Dream Launch & New Superwoman Community shares with us how she uses peace, playfulness and prosperity in her business and her vision of the New Superwoman. To see show notes & Maribel’s gift for listeners, go to www.yourbizrules.com/blog

42 tập