Avanzado – April Fools

10:54
 
Chia sẻ
 

Manage episode 289672641 series 2176705
Thông tin tác giả Accents Languages được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

April Fools! Cassie y Josh hablan de algunas de las bromas más crueles que hace la gente. También discutimos algunas noticias falsas y por qué algunas noticias falsas pueden ser dañinas.

Para acceder a la transcripción de este podcast, inicie sesión o compre una membresía.

Suscríbase a nuestros canales de podcasts en Apple Podcasts y Google Podcasts.

April Fools! Cassie and Josh talk about some of the meaner pranks people do. We also discuss some fake news and why some fake news can be harmful.

To access the transcript for this podcast, login or purchase a membership.

Subscribe to our podcast channels on Apple Podcasts and Google Podcasts.

The post Avanzado – April Fools appeared first on Accents Languages.

17 tập