Episode 31: Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS)

13:03
 
Chia sẻ
 

Manage episode 295626258 series 2785576
Thông tin tác giả emDOCs.net EM Crew and EmDOCs.net EM Crew được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Welcome to the emDOCs.net podcast! Join us as we review our high-yield posts from our website emDOCs.net.
Today on the emDOCs cast with Brit Long, MD (@long_brit) and Tim Montrief, MD (@EMinMiami), we cover ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS).
To continue to make this a worthwhile podcast for you to listen to, we appreciate any feedback and comments you may have for us. Please let us know!
Subscribe to the podcast on one of the many platforms below:

42 tập