Road_Trip_Radio-Track_46-Miguel_De_La_Mora

35:19
 
Chia sẻ
 

Manage episode 298332591 series 2319
Thông tin tác giả Willow Creek Community Church được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

We cannot avoid conflict, but we can control our response to it. Will we seek refuge through our earthly desires, or will we trust God and run to Him, allowing Him to be our refuge, strength, and fortress?

623 tập