Sandhya Suryam (Everything Wine)

40:06
 
Chia sẻ
 

Manage episode 301219907 series 1028192
Thông tin tác giả Marketing News Canada được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The one where Shelley interviews Sandhya from Everything Wine.

Sign up for the Marketing News Canada e-newsletter at www.marketingnewscanada.com.

Thanks to our sponsor Jelly Academy. Jelly Academy has been helping professionals, students and teams across Canada acquire the skills, knowledge and micro certifications they need to jump into a new digital marketing role, get that promotion, and amplify their current marketing roles. Learn more about Jelly Academy's 6 Week online bootcamp here: https://jellyacademy.ca/digital-marketing-6-week-program

Follow Marketing News Canada:

Twitter - twitter.com/MarketingNewsC2

Facebook - facebook.com/MarketingNewsCanada

LinkedIn - linkedin.com/company/marketing-news-canada

YouTube - youtube.com/channel/UCM8sS33Jyj0xwbnBtRqJdNw

Website - marketingnewscanada.com

Follow Shelley McArthur Everett:

LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/shelleymcarthur/

LinkedIn (SMC Communications) – https://www.linkedin.com/company/smccomm

Instagram – https://www.instagram.com/shelleymcarthur/

Instagram (SMC Communications) - https://www.instagram.com/smccomm/

Instagram (Breaking Bread) - https://www.instagram.com/breakingbreadnow/

Website - https://www.shelleymcarthur.com/

Follow Sandhya Suryam:

Twitter - http://twitter.com/sunnydis

LinkedIn - http://linkedin.com/in/sandhyasuryam

Instagram - https://www.instagram.com/eWineBC

LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/everything-wine

311 tập