56 // Are Your Goals S.M.A.R.T.? How to Make S.M.A.R.T. Goals You WILL Achieve

12:52
 
Chia sẻ
 

Manage episode 307716481 series 2967495
Thông tin tác giả Miranda Lee | Christian Health & Confidence Coach, Food & Fitness Mentor, Miranda Lee | Christian Health, Confidence Coach, and Fitness Mentor được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Do you know what SMART goals are? SMART goals are a fool-proof way to achieve every goal you set, whether its a health goal, career goal or personal goal. In this episode I explain what SMART goals are, how to make them, and the steps you need to follow through!

Ready to connect with me? Email me for 1-on-1 coaching: thisismirandalee@gmail.com Join my Facebook Community: https://bit.ly/mirandaleefb Visit my website: www.thisismirandalee.com Say hi to me on Instagram: https://www.instagram.com/thisismirandalee/

121 tập