Sunday 08/07/22 Series:” Fellowship Divine: God’s Blueprint for Otherworldly Joy” pt 8a

39:25
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337114288 series 3334491
Thông tin tác giả Ark of Hope được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Part 8a - The Fellowship's Orthodoxy of Love (1 John 4:7-10)

 1. The __________________ Nature of love (4:7-8)
  1. Originating in ________________ (4:7a)
  2. ______________ in a moment (4:7b)
  3. Nurturing in a process (4:8)
 2. The historical nature of love (4:9-10)
  1. The __________ of love (4:9)
  2. The price of love (4:10)

49 tập