Dialogues & Pronunciation Practice: Unappreciated At Work

13:36
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535215 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
For those who want a little speaking practice as part of your Mandarin study routine, this is for you. You've heard the vocabulary and explanation - now you'd just like to get in some listening practice and even better, work on your pronunciation. We've taken out the discussion and are giving you the dialogues and pronunciation exercises by themselves. Btw, listeners have told us that having a chance to drill pronunciation not only helped them say the words, but also to better understand grammar and sentence structure in a way that felt pretty effortless. I think you will find it an extremely useful tool for your Chinese practice. Unappreciated at Work: Dialogue: 居纽约时报: 一家出版社的管理人员们正忙着琢磨为什么没人注意到一民雇员已经坐在他的桌前死去五天了,更没人去询问一下。五十一岁的乔治 特壳包木 是位校对员。在纽约的一家出版社工作了三十年了。一天在一间有23位同事的开放型办公室里,死于心脏病突发。他在周一安详的去世了,但是直到周六才有一位打扫办公室的清洁工问起他为什么在周末上班。 他的主管艾利特说到,乔治总是早上第一个到,晚上最后一个走,所以看到他老是保持同一姿势,没有人觉得有什么不对劲。他总是埋头工作,而且很内向。验尸报告表明他已经死于冠心病五天了。去世前,乔治正在校对医学教科书的手稿。 也许你应该时不得用肘碰一下你的同事。 这个故事告诉我们:别拼命工作了 - 反正没人会注意的。 Catch My Drift: A:我今天在纽约时报上看到了一则新闻。纽约一家出版社的个雇员在他的桌前死去五天了。尽然没有一个人发现。而且他工作的办公室还是开放型的。里面还有很多其它的同事。 B:那真是太悲哀了。他一定是一个总是埋头工作,而且很内向的人。不然怎么会没人发现他不对劲呢? A:是啊!他死于心脏病突发。周六被一位清洁工发现的。验尸报告表明,那时他已经死于冠心病五天了。去世前,他正在校对医学教科书的手稿。 B:天啊!看来我们因该时不时的用肘碰一下我们的同事。 Pronunciation: “Repeat the word or set of words after the beep. After a question is asked, you will hear a short series of beeps. Answer that question with the words you have just rehearsed”. A:出版社(beep)。。。一家出版社(beep)。。。管理人员们(beep)一家出版社的管理人员们(beep)。。。 琢磨(beep)。。。正忙着琢磨(beep)正忙着琢磨为什么(beep)一家出版社的管理人员们正忙着琢磨为什么(beep)一民雇员 (beep)。。。没人注意到移民雇员(beep)。。。已经死去五天了(beep)。。。坐在他的桌前(beep)。。。已经坐在他的桌前死去五天了(beep)。。。一家出版社的管理人员们正忙着琢磨为什么没人注意到一民雇员已经坐在他的桌前死去五天了(beep)。。。更没人去询问一下(beep)。。。一家出版社的管理人员们正忙着琢磨为什么没人注意到一民雇员已经坐在他的桌前死去五天了,更没人去询问一下。 B: 根据《纽约时报》,一家纽约出版公司发生了什么?(Series of beeps) A: 一家出版社的管理人员们正忙着琢磨为什么没人注意到一民雇员已经坐在他的桌前死去五天了,更没人去询问一下。 A: 去世了(beep)。。。安详的去世了(beep。。。)他在周一安详地去世了(beep)。。。打扫办公室(beep)打扫办公室的清洁工(beep)有一位打扫办公室的清洁工(beep)问起他为什么(beep)。。。问起他为什么在周末上班(beep)。。。但是直到周六才有一位打扫办公室的清洁工问起他为什么在周末上班。(beep。。。) 他在周一安详的去世了,但是直到周六才有一位打扫办公室的清洁工问起他为什么在周末上班。(beep)。。。 B: 被发现之前,这个校对员在他的办公桌旁坐了多长时间?(series of beeps) A: 。他在周一安详的去世了,但是直到周六才有一位打扫办公室的清洁工问起他为什么在周末上班。 A:验尸报告(beep)。。。验尸报告表明(beep)。。。冠心病(beep)。。。死于冠心病(beep)已经死于冠心病五天了(beep。。。)他已经死于冠心病五天了(beep)。。。验尸报告表明他已经死于冠心病五天了(beep) B: 验尸报告表明了什么?(series of beeps) A: 。。 验尸报告表明他已经死于冠心病五天了。 B: 教科书(beep)。。。医学教科书(beep)。。。医学教科书的手稿。。(beep)。。。校对(beep)乔治正在校对 (beep)。。。乔治正在校对医学教科书的手稿(beep)。。。去世前(beep)。。。去世前,乔治正在校对医学教科书的手稿 (beep) A:去世前,乔治正在忙着做什么呢?(Series of beeps) B: 。。去世前,乔治正在校对医学教科书的手稿。

27 tập