Kevin Smith: From Clerks to NFTs & The Future of Indie Filmmaking

33:16
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337661332 series 2953789
Thông tin tác giả Adam Posner and NHP Talent Group được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

0:10 - Celebrate Yourself
1:21 - Zack and Miri Make a Porno
2:18 - Bonding on George Carlin
4:30 - 'The Man' Moment
5:29 - Lesson learned from George Carlin
9:08 - Repurposing / Interpreting George Carlin
10:34 - Jack of all trades
12:04 - Keep the pieces together
14:22 - Killroy as NFT
20:52 - Indie Film Moment
22:48 - NFT dropping on July 1st
23:39 - What excites you in web3?
25:31 - Relationship Advice
28:48 - Kevin's North Star

292 tập