“Traitorous” librarian’s crime: Not buying bonds

11:21
 
Chia sẻ
 

Manage episode 341159070 series 16681
Thông tin tác giả www.offbeatoregon.com and Www.offbeatoregon.com (finn @ offbeatoregon.com) được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
All she wanted to do was not help finance the killing. But in the war-crazed atmosphere of Portland during World War 1, pacifism was high treason. (Portland, Multnomah County; 1910s) (For text and pictures, see http://offbeatoregon.com/1805c.traitor-louise-hunt-wouldnt-buy-war-bonds-496.html)

1889 tập