732| Planned Homebirth to Early Onset of Labor and Hospital Birth - Amanda Callahan

55:46
 
Chia sẻ
 

Manage episode 344437801 series 2882216
Thông tin tác giả Bryn Huntpalmer được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Sponsors:

BetterHelp: As a listener, you’ll get 10% off your first month by visiting our sponsor at BetterHelp.com/birthhour.

Reel Paper: Go to reelpaper.com/birthhour and sign up for a subscription using code BIRTHHOUR at checkout, you’ll automatically get 30% off your first order and FREE SHIPPING!

Other Links:

Know Your Options Online Childbirth Course

Beyond the First Latch Course (comes free with KYO course)

Support The Birth Hour via Patreon!

337 tập