PetLifeRadio.com - The Pet Chef - Episode 23 Chia Pets

15:09
 
Chia sẻ
 

Manage episode 56774905 series 3236
Thông tin tác giả PetLifeRadio.com and Micki Voisard được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Remember the Chia Pets? Bet you got one and never took it out of the box! Well...you were missing something that can help make your pet (dog, cat, bird, horse...) real healthy! Stop in and listen as Master Pet Chef Micki fills you in on all things 'chia!'
Questions or Comments? Send them to: micki@petliferadio.com.
More details on this episode MP3 Podcast - Chia Pets on Pet Life Radio

23 tập