Truyền Thông Chúa Cứu Thế công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật 7 mùa Phục Sinh năm B (Mc 16,15-20) kể lại cuộc hiện ra cuối cùng của Chúa Giêsu và biến cố Người được đưa lên trời. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.Bởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
  continue reading
 
Trong bài chia sẻ này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ giúp chúng ta tìm hiểu bài Tin mừng Ga 15,9-17, trích từ những lời tâm sự của Chúa Giêsu với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng. Ga 15,9-17 nhấn mạnh với chúng ta 2 điều quan trọng: Về sứ mạng của cộng đoàn các môn đệ Đức Giêsu, và Về điều kiện thiết yếu làm nên sự thành công của sứ mạng đó. K…
  continue reading
 
Bài Tin Mừng mà Hội Thánh công bố trong Phụng vụ Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh (Ga 15,1-8) nói với chúng ta về căn tính và sự tồn tại của Hội Thánh - cộng đồng nhân loại mới, đó là tham dự thiết thân vào sự sống của chính Chúa Giêsu. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này với các phân tích của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.…
  continue reading
 
Trong bài Tin Mừng của Lễ Chúa Chiên Lành (Ga 10,11-18), Đức Giêsu khẳng định một cách tường minh rằng Người chính là Mục Tử Nhân Lành, đồng thời Chúa nói đến 4 đặc điểm quan trọng làm nên dung mạo Mục Tử Nhân Lành của Ngài. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin Mừng này qua phần chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.…
  continue reading
 
Trong bài chia sẻ này, linh mục Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ trình bày những phân tích và suy niệm về bài Tin mừng được Phụng vụ công bố vào Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh Năm B (Lc 24,35-43).Bởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
  continue reading
 
Bài Tin Mừng Ga 20,1-9 được Hội Thánh Công Giáo công bố trong Chúa nhật I Phục Sinh Năm B, nói đến 3 chứng cớ của niềm tin vào Đức Giêsu Phục Sinh: Ngôi Mộ Trống, Những Băng Vải Liệm và Kinh Thánh. Bài Tin Mừng cũng đề cập đến 3 nhân vật là Maria Magđala, tông đồ Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu yêu mến. Mỗi một nhân vật này đều được định hình bởi m…
  continue reading
 
Tuần Thánh bắt đầu với nghi thức kiệu lá. Trong cuộc kiệu lá Chúa Nhật Lễ Lá năm B, Hội Thánh công bố bài Tin Mừng Mc 11,1-10, kể lại biến cố Đức Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trên lưng lừa. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm B: Mc 11,1-10, với phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT.…
  continue reading
 
Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alphongsô Maria Liguori Phần II: Giảng thuyết về bảy lễ trọng kính Đức Mẹ - Lễ Đức Mẹ thăm viếng Tiết thứ hai: Phải tin tưởng cầu xin MẹBởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
  continue reading
 
Linh mục Nguyễn Thể Hiện DCCT sẽ trình bày những phân tích và suy niệm về bài Tin mừng được Phụng vụ công bố vào Chúa Nhật V Mùa Chay năm B (Ga 12,20-33). Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.Bởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
  continue reading
 
Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alphongsô Maria Liguori Phần II: Giảng thuyết về bảy lễ trọng kính Đức Mẹ - Lễ Đức Mẹ thăm viếng Tiết thứ nhất: Phải đến cầu xin MẹBởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
  continue reading
 
Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ tư mùa Chay năm B (Ga 3,14-21) trích từ cuộc trao đổi của Đức Giêsu với ông Nicôđêmô. Trong trích đoạn này, tác giả Ga giới thiệu với chúng ta Đức Giêsu trong tư thế là Đấng Mêsia được giương cao. Người chính là nguồn mạch sự sống và là qui chuẩn mà chúng ta phải theo để đạt tới sự viên mãn đích thật. Kính mời quý vị cùng…
  continue reading
 
Kính mời quý vị cùng tìm hiểu bài Tin mừng Chúa Nhật III mùa Chay năm B: Ga 2,13-22 với phần phân tích và chia sẻ của linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện DCCT. Từng chi tiết của bài Tin Mừng này đều có sức chất vấn mạnh mẽ cuộc sống Đạo của chúng ta, trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách cộng đoàn.…
  continue reading
 
Với biến cố hiển dung, Chúa Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ đối diện với thử thách khốc liệt của cuộc khổ nạn. Cuộc hiển dung giúp các môn đệ, và cả chúng ta nữa, hiểu rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là một mầu nhiệm đau khổ, nhưng trên hết, đó là một món quà của tình yêu, món quà của tình yêu vô bờ của Chúa Giêsu. Sự kiện Chúa Giêsu hiển dung trên n…
  continue reading
 
Sách Vinh Quang Đức Maria của Thánh Alphongsô Maria Liguori Phần II: Giảng thuyết về bảy lễ trọng kính Đức Mẹ - Lễ truyền tin cho Đức Mẹ Tiết thứ nhất: Maria tự hạ thẳm sâuBởi Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
  continue reading
 
Bài Tin Mừng Mc 1,12-15 được Hội thánh Công Giáo công bố trong Chúa Nhật I Mùa Chay năm B, kể lại sự kiện Chúa Giêsu trong hoang địa 40 đêm ngày, và việc Người khai mạc công cuộc loan báo Tin Mừng. Trong bài chia sẻ này, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phần nói về sự kiện Đức Giêsu ở trong hoang địa (Mc 1,12-13); và những gì sắp được trình bày ở đây …
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh