Pollets Podcast, a Martial Arts Show

Chia sẻ
 

Manage series 1101289
Thông tin tác giả Shihan Scott Boyd and Sensai Matt March được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
News and event from the Pollets martials arts clubs. Covering every thing from UFC to local club news, General chat and much more..
Great for any Martial arts person not just club members. Contact us on twiter. ShihanScottBoyd

18 tập