Aristotle in the Vernacular (AIV) Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 1277406
Thông tin tác giả BryanB and Dr. Bryan Brazeau (University of Warwick) được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
This podcast explores the vernacular reception of Aristotle and his works in Renaissance Italy as part of the ERC-Funded Vernacular Aristotelianism project (PI: Marco Sgarbi) at the University of Warwick (UK), and at the University of Ca' Foscari in Venice (Italy). The podcast is produced, recorded, edited, and hosted by Dr. Bryan Brazeau, a member of the project at the University of Warwick. For more on the project and the podcast: http://www.tiny.cc/ercaristotle

3 tập