Degrees of Diversity

Chia sẻ
 

Manage series 1322793
Thông tin tác giả WXXI News and Evan Dawson được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
More than 80 percent of public school teachers in the U.S. are white, and a WXXI News investigation has found that the disparity is much more severe in the Rochester, NY and Finger Lakes regions. Degrees of Diversity takes an in-depth look at diversity among local teaching staffs, and the steps, if any, the districts are taking to making their staffs better reflect their student population.

40 tập