Vacation Rental Homeowners | Marketing and Managing for Success

Chia sẻ
 

Manage series 1357067
Thông tin tác giả WeNeedaVacation.com được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
WeNeedaVacation.com provides an innovative means of matching Cape Cod, Martha's Vineyard and Nantucket vacationers and homeowners efficiently and inexpensively. Our goal - to support the vacation rental homeowner to create awesome beach vacations. Starting with just 100 listings on Cape Cod in 1997, WeNeedaVacation.com now lists more than 3,500 property listings.

40 tập