Quick Hitters

Chia sẻ
 

Manage series 1751515
Thông tin tác giả Chat Sports được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Quick Hitters from Chat Sports is your fastest 3 minutes in sports every weekday. We bring you highlights, headlines, humor, stats & more, with our host Jordan Giorgio. Follow Chat Sports on Facebook and watch Quick Hitters Live M-F at 2 p.m. ET - https://www.facebook.com/ChatSports Our host Jordan can be found on social at: Jordan Giorgio - Twitter: https://twitter.com/jordangiorgio & Instagram https://www.instagram.com/jordangiorgio/ Download the Chat Sports app for iPhone or Android to follow NFL news, rumors, and scores: http://www.chatsports.com/app Follow Chat Sports on social media: https://www.facebook.com/ChatSports/ https://twitter.com/chatsports https://www.instagram.com/chatsports/

159 tập