Alliance of Confessing Evangelicals on Oneplace.com

Chia sẻ
 

Manage series 2023150
Thông tin tác giả Oneplace.com and Alliance of Confessing Evangelicals được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
To support this ministry financially, visit: https://www.oneplace.com/donate/581 The Alliance of Confessing Evangelicals exists to call the twenty-first century church to a modern reformation that recovers clarity and conviction about the great evangelical truths of the gospel and that then seeks to proclaim these truths powerfully in our contemporary context.

857 tập