The Bad Taste Crime Podcast explicit

Chia sẻ
 

Manage series 2329974
Thông tin tác giả The Bad Taste Crime Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Do you enjoy tales of serial killers, insane crimes, and occasional conspiracies? Then join Janelle and Vicky every other week to talk about all of this and more! As long as it's in Bad Taste...
Hosts: Vicky Walters and Janelle O'Malley
Sound and Editing: Tiff Weech
Theme Music: Jason Zakrzewski

153 tập