Greatest of all time Speeches and Journals

Chia sẻ
 

Manage series 2426949
Thông tin tác giả Greatest of all time speeches được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Hear from history's greatest ever speeches and written journals. What would it be like to hear William Wallace stand defiantly against power or hear George Washington speak of the constitution? Which Kings and Queens would you love to converse with?

27 tập