Ancient Mysteries

1:05:21
 
Chia sẻ
 

Manage episode 333125764 series 1381295
Thông tin tác giả 25 Years of Vampire: the Masquerade được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

The crew dives into the Fog of Ages in Ancient Mysteries!
Credits
Written by:
Bethany Culp, Sebastian Freeman, Howard Ingham, Myranda Kalis, Joe Rixman, P. Alexander Scokel, Chuck Wendig, Filamena Young
Creative Director: Rich Thomas
Production Manager: matt milberger
Developer: Matthew McFarland
Line Developer: Joseph D. Carriker, Jr.
Editor: Anita Hager
Art Direction and Layout: Craig S Grant
Interior Art: Juan Cale, John Christopher, Trevor Claxton, Bethany Culp, Erica Danell, Tariq Hassan, Jeff Holt, Mathias Kollros, David Krentz, Marco Mazzoni
Cover Art: Dan Dos Santos
Special Thanks: Joe Wallace and Andrew Pavlides for Greek assistance.

Support the show

310 tập