Eddie Jason & Chris: Interviews and Current Events

Chia sẻ
 

Manage series 2524
Thông tin tác giả idobi Network and Idobi Network được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Live from Denver, Colorado Eddie Jason & Chris is a weekly podcast delivering current events, hot topics and interviews with musicians and newsmakers. You never know what you'll get with EJC, but we can not confidently assure you that it will be entertaining. Get a weekly dose of EJC and subscribe now and leave a review! Join the show live on idobi Radio every Monday night at 8pm ET. www.idobi.com www.ejcshow.com www.facebook.com/EJCshow @EJCshow on Twitter

439 tập