The Teamwork Advantage with Gregg Gregory

Chia sẻ
 

Manage series 2703474
Thông tin tác giả Gregg Gregory and CSP được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Welcome to the Teamwork Advantage Podcast with Gregg Gregory. Informal and insightful conversations with pros in the areas of teamwork, leadership development, organizational culture, and self improvement. A must-listen program, where we take you inside the mind's of these experts to discover actionable insights to be a stronger team member, a more effective leader, and enrich your team's culture.

96 tập