Fighting Failure: Preventing the next mass extinction

Chia sẻ
 

Manage series 2903584
Thông tin tác giả Oscar, Hisho & Sandhya được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Oscar, Hisho and Sandhya - three teenagers on three different continents - discuss solutions to the climate crisis. In each exciting episode we take a problem, technology or idea (for example E.V.s, Veganism or Global Supply Chains) and we discuss the problems it faces and potential solutions. Served with a side of statistics and seasoned with a generous pinch of fun, laughter and friendship 💚.

21 tập