The Work Brain

Chia sẻ
 

Manage series 2925177
Thông tin tác giả Preeti Kotamarthi and Anupam Krishnamurthy, Preeti Kotamarthi, and Anupam Krishnamurthy được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Work Brain is a podcast that explores concepts in psychology and behavioural science to help you make smarter decisions at your work place. The hosts, Preeti Kotamarthi and Anupam Krishnamurthy, with their backgrounds in behavioural science and business administration, break down interesting concepts in behavioural science and explore how you can apply them to your everyday life. Join them as they put behavioural science to work!

15 tập