3 THINGS TO KNOW... Reasons Not to Hire a Real Estate Agent

5:20
 
Chia sẻ
 

Manage episode 305950705 series 2875343
Thông tin tác giả Jere Metcalf Podcast được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

For Jere’s detailed notes, visit: http://e68notes3thingstoknow.jmpartners.io
3 THINGS TO KNOW
Reasons Not
to Hire a Real Estate Agent
Episode 68
3 reasons not to hire real estate agent
- Money
- Time
- and Confusion
Please, share this with a friend and
Listen & Subscribe...
Anywhere you can find a podcast
OR at
http://3thingstoknow.jmpartners.io
For Jere’s detailed notes of this episode, visit: http://e68notes3thingstoknow.jmpartners.io

70 tập