"Full Speech Ahead!"

Chia sẻ
 

Manage series 3015791
Thông tin tác giả Archive được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
A look at communication with an emphasis on the spoken word. Interviews conducted by your host, public speaking coach Milo Shapiro (PublicDynamics.com)

5 tập