The Art of Commercial Real Estate by First National Realty Partners

Chia sẻ
 

Manage series 3074180
Thông tin tác giả FNRP được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Learn about the commercial Real Estate business through the eyes of the principals at a successful private equity firm

6 tập