Oscar Castañeda, Sistemas Informaticos

Chia sẻ
 

Manage series 3146852
Thông tin tác giả oscar eduardo and Oscar eduardo được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Sistemas informáticos Cover art photo provided by Su San Lee on Unsplash: https://unsplash.com/@blackodc

1 tập