Social Justice in the Parsha

Chia sẻ
 

Manage series 3338624
Thông tin tác giả Valley Beit Midrash được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this class series, Valley Beit Midrash's President and Dean – Rabbi Dr. Shmuly Yanklowitz – explores how Torah, Judaism, and Jewish texts can inspire us to live with more kindness, love, and compassion. Valley Beit Midrash (VBM) is dedicated to social justice as driven by Torah ethics. VBM's mission is to improve lives through Jewish learning, direct action, and leadership development. Watch these lectures on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiLYSyEus7DcWMhyEZ_CQFQ Listen to VBM's other podcasts: • Jewish Ideas to Change the World • Pearls of Jewish Wisdom on Living with Kindness Stay Connected: • Website: https://www.valleybeitmidrash.org/ • Donate: https://www.valleybeitmidrash.org/donate • Facebook: https://www.facebook.com/ValleyBeitMidrash • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiLYSyEus7DcWMhyEZ_CQFQ • Become a Member: https://www.valleybeitmidrash.org/become-a-member/

50 tập