Kevin Can Forget Himself w/Ali Reid (508 #375)

25:01
 
Chia sẻ
 

Manage episode 307487408 series 2084583
Thông tin tác giả 508 được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

508 is a show about Worcester. This week, we talk with Ali Reid, Worcester’s pre-eminent critic of public art, about Worcester Monopoly, Kevin Can F**k Himself, Ulysses, and the Abby Kelley Foster Memorial.

Audio: Download the mp3 or see more formats.

Subscribe with iTunes | Subscribe with Google Play | Contact Info | Twitter feed | RSS | Spotify

96 tập