The Knowledge Project with Shane Parrish

Chia sẻ
 

Manage series 72423
Thông tin tác giả Farnam Street được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Mastering the best of what other people have already figured out. Learn more at https://fs.blog/podcast

117 tập