The Long War - Warhammer 40k Podcast explicit

Chia sẻ
 

Manage series 75502
Thông tin tác giả Robert Baer, Rob Baer, and Kenny Boucher được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
The Long War is your connection to the table top. We cover everything hobby wise from table top war games like Warhammer 40k, and X-wing. Whether it’s building, converting, or painting models, the Long War has you covered.

372 tập