Access Continuing Education Audio Course - Child Abuse and Maltreatment/Neglect: Identification and Reporting

Chia sẻ
 

Manage series 1123313
Thông tin tác giả Access Continuing Education được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
4.2 Contact Hours; credit available until 08/01/2012. Access Continuing Education, Inc. is approved as a provider of nursing continuing education (provider #09-06-003PR) by the Vermont State Nurses' Association, Inc., which is accredited as an approver of continuing education in nursing by the American Nurses' Credentialing Center's Commission on Accreditation.

13 tập