RGB Matrix Cubes

2:59
 
Chia sẻ
 

Manage episode 327596321 series 1242341
Thông tin tác giả Adafruit Industries được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Build a six-panel RGB matrix cube with Raspberry Pi and Adafruit RGB Matrix Bonnet. 3D print parts to build an epic physics toy and run Conway’s game of life, animated globes and a 3D motion pixel sand demo. Learn Guide https://learn.adafruit.com/rgb-matrix-cube-for-pi/ Code on github https://github.com/adafruit/Adafruit_Learning_System_Guides/tree/main/Pi_Matrix_Cube Raspberry Pi 4 https://www.adafruit.com/product/4292 Adafruit RGB Matrix Bonnet https://www.adafruit.com/product/3211 64x64 Matrix Panel 2.5mm pitch https://www.adafruit.com/product/5407 64x64 Matrix Panels 2mm pitch https://www.adafruit.com/product/5362 LIS3DH Accelerometer https://www.adafruit.com/product/2809 Visit the Adafruit shop online - http://www.adafruit.com ----------------------------------------- LIVE CHAT IS HERE! http://adafru.it/discord Adafruit on Instagram: https://www.instagram.com/adafruit Subscribe to Adafruit on YouTube: http://adafru.it/subscribe New tutorials on the Adafruit Learning System: http://learn.adafruit.com/ -----------------------------------------

4935 tập