THE ALL MARINE RADIO HOUR: Parents Testify before the HASC Sub-Committee on Readiness — Peter Vienna Father of Navy Corpsman Christopher “Bobby” Gnem & Peter Ostrovsky Father of Pfc. Jack Ostrovsky — you should listen

1:11:32
 
Chia sẻ
 

Manage episode 292168210 series 1362320
Thông tin tác giả Michael F. McNamara được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
You should listen to these two parents, it is well worth your time, both lost sons in the 15th MEU AAV incident of July 2021. Peter Vienna is the Father of Navy Corpsman Christopher “Bobby” Gnem & Peter Ostrovsky is the Father of Pfc. Jack Ostrovsky, both testified before the House Armed Service’s Subcommittee on […]

2659 tập