American Vampire

Chia sẻ
 

Manage series 1910386
Thông tin tác giả American Vampire Podcast, Briana Finegan, and Sid Branca được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
American Vampire is a podcast about the Twilight Saga, created by Sid Branca and Briana Finegan. We are interested in thinking critically about the Twilight series with a focus on trauma narratives, issues of gender and class, and American national identity. We are equally interested in yelling excitedly about our genuine enjoyment of this goofy franchise.

14 tập