ANTIC The Atari 8-bit Podcast

Chia sẻ
 

Manage series 28049
Thông tin tác giả Randy Kindig, Kay Savetz, Brad Arnold, Randy Kindig, Kay Savetz, and Brad Arnold được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
We cover Atari news, reviews, and a special feature each show for the Atari 8-bit line of computers (400/800/XL/XE/XEGS)

514 tập