A Trip Around the Regions of Spain - AIRC360

51:13
 
Chia sẻ
 

Manage episode 290310144 series 1916816
Thông tin tác giả La Mansion del Inges C.B. and La Mansion del Ingles được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Do you fancy dancing flamenco, eating paella, going skiing in the mountains, sunbathing on the beach, or listening to traditional bagpipes? Join us as we take a trip around each region, and their provinces, and tell you some interesting things about each one.

Las notas del episodio y más podcasts para mejorar tu ingles están en: http://www.inglespodcast.com/

Shownotes and more podcasts to improve your English at: http://www.inglespodcast.com/

528 tập