Aquinas 101 - Course 3: God and Creation

Chia sẻ
 

Manage series 2578056
Thông tin tác giả The Thomistic Institute được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
This is the course listening for Aquinas 101 - Course 3: God and Creation--the third of six courses that together make up the Aquinas 101 Course. Each podcast episode accompanies a course video and course reading. If you haven't enrolled already to receive semiweekly emails with all the materials, be sure to do so at http://www.aquinas101.com. Because it matters what you think!

20 tập