Audio-only versions of Futurist Gerd Leonhard's keynotes

Chia sẻ
 

Manage series 1172255
Thông tin tác giả FuturistGerd and Futurist Gerd Leonhard được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Futurist/Nowist, Keynote Speaker, Digital Dissenter and Deep Observer, Human Futures: http://techvshuman.com/ CEO @FuturesAgency Listed on Wired Top100 2015

179 tập