January 6, Omicron, and the Noisy Narrative

40:09
 
Chia sẻ
 

Manage episode 317049004 series 2821279
Thông tin tác giả Michael được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

This is one of the longer episodes I have done in a while, I discuss Donald Trump, January 6th and the new variant sweeping the nation. Should you be terrified?
Washington Post Article
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/01/06/jan6-algorithms-prediction-violence/
Replace Your Mortgage
https://replaceyourmortgage.net/?rfsn=6235985.d5f73%2Fmichaelsmith
Follow me on Instagram
https://www.instagram.com/awakentotruthtoday/

157 tập