Tuân thủ những điều thuộc về Chúa // Obey the things of the Lord

28:50
 
Chia sẻ
 

Manage episode 291316601 series 1248285
Thông tin tác giả AWR được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Tuân thủ những điều thuộc về Chúa, sự trung tín, luật pháp của Chúa // Obey the things of the Lord, the faithfulness, the law of God;

2411 tập