Quantum programming with Q# and running on hardware with Azure Quantum

35:18
 
Chia sẻ
 

Manage episode 298211349 series 2471001
Thông tin tác giả Azure Friday (MP4) - Channel 9 được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Mariia Mykhailova joins Scott Hanselman to discuss quantum computing and quantum programming with Microsoft Quantum Development Kit (QDK), from writing Q# code to running it on hardware via Azure Quantum.

[0:00:00]– Intro
[0:00:51]– Overview
[0:05:43]– From algorithm to coding and unit tests
[0:20:58]– Jupyter notebook support for Q#
[0:34:17]– Wrap-up

213 tập