Battlestar Recaptica

Chia sẻ
 

Manage series 2362243
Thông tin tác giả Rick Broida and Dave Johnson, Rick Broida, and Dave Johnson được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Recapping Battlestar Galactica one episode at a time, from miniseries to finale! Hosted by world-renowned media icons Rick Broida and Dave Johnson.

82 tập