Beyond The Device - Fireside Chat With Identity Automation

30:33
 
Chia sẻ
 

Manage episode 286950686 series 2784299
Thông tin tác giả 3Eye Technologies được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

3Eye sits down with Mack Bickle, Carter Dunbar and Jamie Donally from Identity Automation for a fireside chat to discuss how IT infrastructure impacts instruction in the education world.
Hosted by:
Reid Estreicher, VP of Business Development, 3Eye Technologies
https://www.linkedin.com/in/thereid/​
Guests:
Carter Dunbar, Implementation Strategy Manager, Identity Automation
https://www.linkedin.com/in/carter-du​...
Mack Bickle, Partner Manager, Identity Automation
https://www.linkedin.com/in/mack-bick...​
Jaime Donally, Engagement Director, Identity Automation
https://www.linkedin.com/in/jaimedonally/
Company Websites:
Identity Automation: https://www.identityautomation.com/​
3Eye: https://www.3eyetech.com/​
Podcast URLS:
Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast...​
Spotify: https://open.spotify.com/episode/2j4o...

22 tập