Modeling Your Real Estate Investments - Rules Overview

1:05:33
 
Chia sẻ
 

Manage episode 347977247 series 3363821
Thông tin tác giả Real Estate Financial Planner LLC and James Orr and James Orr được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Learn more about modeling your real estate investing strategy in CityName using a variety of different rules in the Real Estate Financial Planner™ software.

Watch the video version of this class:

https://realestatefinancialplanner.com/modeling-your-real-estate-investments-rules-overview/

Resources Mentioned In Class


Download a copy of the newest version of The World's Greatest Real Estate Deal Analysis Spreadsheet™ by going to:

https://RealEstateFinancialPlanner.com/spreadsheet

38 tập