624 Creative Director & Musician Steve Isaacs Guest Co-Host

 
Chia sẻ
 

Manage episode 153081863 series 1080594
Thông tin tác giả Bruce Wagner được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
   Download the Video MP4 File (190.4 MB) Here – Right-Click this link then select Save Link As…
   Download the Audio-Only MP3 File from our Audio-Only Page
   Show Notes – Episode 624
   Contact info: Steve Isaacs
   Please Thank Our Sponsors for Supporting our Show…
  Things Mentioned:

  10 tập