Employee Benefit Plans: Responsibilities, Common Mistakes, and Key Takeaways for an Audit

18:04
 
Chia sẻ
 

Manage episode 317804338 series 3003199
Thông tin tác giả PKF Mueller được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Join Alex Krog, C.P.A., and James Hare III, M.A.S., C.P.A., Directors at PKF Mueller, for an in-depth interview of Employee Benefit Plan Audits (EBPA). In this episode, our experts discuss the process, accompanying fiduciary responsibilities, common errors in Benefit Plans, and the key takeaways for business owners and plan sponsors who need a Benefit Plan audit.

Get in contact with our professionals today:

Alex Krog, CPA
Director
akrog@pkfmueller.com
+1 847 717 8301
James Hare III, M.A.S., CPA
Director
jahare@pkfmueller.com
+1 847 649 8831
Learn more about our EBPA services today at https://www.pkfmueller.com/services/audit-assurance/employee-benefit-plan

21 tập